นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของรางวัลคนเขียน share.psu รอบที่ 1

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
13 October 2011 19:44
#69691

ยินดีขนาด

ติดคำเหนือจากละคร รอยไหม