นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
13 October 2011 19:36
#69690

คุณ เมตตา

บันทึกนี้ต้องการบอกให้ลดอัตตา รู้ค่าของทีม

หาจุดดีของคนอื่น อย่าไปหาจุดด้อย

ช่วยกันเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าความสำเร็จของทีม

รู้จักเอาจุดดีของตนมาเป็นประโยชน์ ร่วมสุขในการทำงาน

บอกว่า ต้องเก่งงาน เก่งคน ด้วย