นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เพื่อนร่วมงาน คือการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
13 October 2011 17:08
#69682

ขอบคุณที่เข้ามาอ่าน และบันทึกนี้ต้องเป็นการปฏิบัติของแต่ละคน และเริ่มที่ตนเองไม่ต้องรอใคร ที่ว่าเข้าใจการทำงานเป็นทีม แต่บันทึกนี้ บอกว่าควรปฏิบัติอย่างไรของแต่ละคน หากเข้าใจแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็คงไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่ปฏิบัติก็คงเป็นความสุขของแต่ละคน