นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 E-book และ E-Journal ทุกสาขาวิชา..จากฐานข้อมูล World Scientific

Ico48
Champy (Recent Activities)
13 October 2011 13:51
#69659

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ ไว้จะหาเวลานอกราชการอ่านนะครับ