นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำตัว ปฏิบัติตนวันนี้ ให้คิดถึงอนาคต

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
13 October 2011 11:31
#69653

ขอบคุณทุกท่านที่ตามให้กำลังใจในบันทึกครับ