นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วีซ่าในหนังสือเดินทางส่วนตัว

Ico48

เป็น KM ที่ดี ชัดเจน และมีสรุป จบในตัวเองครับ

 

ยกให้เป็น บันทึก ดีเด่นประจำวันครับ (ผมให้เอง....)

 

"ใจสั่งมา"