นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใส่ใจมองภาพรวมอีกนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.92.230]
13 ตุลาคม 2554 09:17
#69628

hundreds of well known watch brands but characteristics of super Design has