นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มังคุด-ราชินีแห่งผลไม้ไทย

Ico48

อีกหนึ่งทีมงาน จัดการความรู้สู่ชุมชน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่เริ่มต้นผลิตงาน