นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้างองุ่น

Ico48

ไม่ได้กินองุ่นมานานแล้วครับ

ส่วนหนึ่งก็กลัวสารเคมีที่อยู่บนเปลือกองุ่น เพราะตนเองเป็นพวกที่ขี้เกียจมาก แม้แต่การล้างเปลือกองุ่นก็ตาม

...

...

...

แต่ที่กลั่วกว่า ก็คงเป็นเรื่องความกลัวจะไม่มีเงินทานข้าว เพราะองุ่นปีนี้ แพงเหลือเกิน น้ำท่วมทำ "พิษ"แล้วไง.....

เนื้อหาเต็ม: ล้างองุ่น