นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมมนาลูกปู

Ico48

อ้อ มี Zotero standalone ให้ใช้ด้วยครับ แต่ยังเป็น beta version อยู่นะครับ

http://www.zotero.org/support/3.0

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: สัมมนาลูกปู