นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมมนาลูกปู

Ico48
mandala (Recent Activities)
06 October 2011 20:16
#69436

สัมมนาวาริชมันยากขนาดไหน ที่เด็กๆ กลัวกันขนาดนั้น มันต่างจากการไปค้นคว้า แล้วมานำเสนอหน้าชั้นอย่างไร

เนื้อหาเต็ม: สัมมนาลูกปู