นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คิดอย่างไร ไม่ให้โกรธ เกลียด ชิงชัง

Ico48

ใช่ครับ การมีศัตรู มีแต่เสียครับ

เสียเวลา / เสียอารมณ์ / เสียเกียรติ / เสียความรู้สึก / เสียสติ และอาจเสียคนได้ครับ