นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้างผักอย่างไรให้ปลอดภัย

Ico48

เป็นคนใจร้อน จึงทำให้ล้างผักผิดวิธีบ่อย ไม่ค่อยแช่น้ำเท่าไหร่ สงสัยต้องหาปูนกินหมากมาเตรียมน้ำปูนใสเก็บไว้บ้างแล้วนะเนี้ย