นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48

การจะขอแก้ไขค่าปรับภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาแล้ว ต้องเป็นกรณีจำเป็นและเพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น ในกรณีของคุณใยมะพร้าวและน้องใยไหม หากมีเหตุผลและความจำเป็นก็ลองส่งหนังสือถึงผู้ว่าจ้างขอให้พิจารณาทบทวนการคิดค่าปรับใหม่