นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา

Ico48

หากเราเป็นผู้รับจ้างให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น เราถือว่าเป็นผู้ขายใช่หรือไม่ครับ

และเรามีสิทธิ์แก้ไขสัญญาให้การปรับรายวันเป็น 0.01 (คือต่ำสุด) ได้หรือไม่ครับ หรือต้องแล้วแต่ผู้ชื้อครับ