นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความประทับใจต่ออาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ของคลินิกนอกเวลากระดูกและข้อของเรา สำหรับหัวใจแห่งการดูแลผู้ป่วย

Ico48

เรื่องราวดีๆ ที่ได้อ่านตั้งแต่เช้า...เป็นกำลังใจอย่างยิ่ง

ยังมีบุคลากร มากมายที่ทำงานหามรุ่ง หามค่ำ

ทำงาน จนลืมกิน..

ทุ่มเทและจงรักภักดีกับองค์กร...

ขอบคุณเรื่องราวดีๆ ค่ะ พี่โอ๋