นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความประทับใจต่ออาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่ของคลินิกนอกเวลากระดูกและข้อของเรา สำหรับหัวใจแห่งการดูแลผู้ป่วย

Ico48

ขอบคุณที่บอกเรื่องดีๆให้พวกเราได้ทราบกันครับ

แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคลินิกของรพ.ม.อ.เรามีบริการดีๆแบบนี้ให้ครบถ้วนละครับ