นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ก้องภพ คำเรืองศรี [IP: 223.207.111.17]
25 กันยายน 2554 17:00
#68975

การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงปลา/บ่อเลี้ยงกุ้ง

บ่อเลี้ยงปลา

เกษตรกรที่เลี้ยงปลาส่วนมากจะมีปัญหาในเรื่องน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเกิดการเน่าเสีย เมื่อน้ำเน่าเสียเกิดขึ้น นั่นหมายถึงปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง จนอาจไม่มีออกซิเจนให้ปลาในน้ำหายใจ ซึ่งอาจทำให้ปลาตายยกบ่อได้ง่ายๆภายในไม่กี่วัน ปัญหาการเน่าเสียของน้ำในบ่อเลี้ยงปลา ส่วนใหญ่มาจากการให้อาหารปลาและการถ่ายเทมูลของปลาเอง ถึงแม้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาส่วนมากจะถูกปลากิน แต่จะมีบางส่วนตกลงก้นบ่อและจมลงไปในโคลนก้นบ่อ ทำให้เกิดการเน่าเสียขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความหนาแน่นของปลาที่เลี้ยง ซึ่งส่วนมากจะใช้สารเคมีแก้ไข อันนำไปสู่การตกค้างของสารเคมีไปสู่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคได้ บ่อเลี้ยงปลามีทั้งประเภททำเป็นอาชีพ คือเลี้ยงปลาเพื่อการพาณิชย์ และเลี้ยงปลาในบริเวณบ้าน เช่นปลาคร้าฟ ปลาสวยงามต่างๆ น้ำเสียก็เกิดขึ้นตลอดเวลา ต้องมีการเติมออกซิเจนและถ่ายเทน้ำเสียบ่อยๆ เพื่อให้ปลามีสุขภาพที่ดี การเก็บน้ำเสียไว้นานๆในบ่อเลี้ยงปลาอาจทำให้ปลาติดเชื้อยกบ่อได้

บ่อเลี้ยงกุ้ง

ผู้ที่เลี้ยงกุ้งจะมีปัญหามากกว่าผู้เลี้ยงปลา การเลี้ยงกุ้งจะเลี้ยงได้ยากกว่าการเลี้ยงปลา เหตุเพราะกุ้งจะอ่อนไหวตายง่ายกว่าปลา มีปัญหาเพียงเล็กน้อยกุ้งก็อาจตายได้ง่ายๆ อย่างเช่น กรณีกุ้งกุลาดำ ในช่วงหลังๆเกษตรกรจะนิยมเอากุ้งขาวมาเลี้ยง ซึ่งมีปัญหาน้อยกว่ากุ้งกุลาดำ เลี้ยงผิดพลาดมีสิทธิ์เจ๊งได้ง่ายๆ การลงทุนเลี้ยงกุ้งก็ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงพอสมควร ปัญหาที่พบที่เป็นปัญหาใหญ่ของคนเลี้ยงกุ้งก็หนีไม่พ้นน้ำเน่าเสีย เช่นเดียวกับปลา แต่ปลาจะทนทานกว่ากุ้ง ดังนั้นถ้าเกิดน้ำเน่าเสียเกิดขึ้นต้องแก้ไขให้รวดเร็วทันเหตุการณ์ เพราะไม่อย่างนั้นกุ้งอาจตายได้ยกบ่อ ปัญหาน้ำเน่าเสียก็มาจากสาเหตุที่คล้ายๆกัน นั่นก็คือ อาหารกุ้ง ซึ่งจะมีบางส่วนที่กุ้งกินไม่หมดและตกลงก้นบ่อ เกิดการเน่าเสีย มีผลทำให้น้ำโดยรวมเน่าเสียตามไปด้วย กระทบกับปริมาณออกซิเจนที่กุ้งใช้หายใจ การเจริญเติบโตหยุดชงัก

ปัญหาที่หนักใจของผู้เลี้ยงกุ้งก็คือ โรคกุ้ง เพราะสร้างความเสียหาย ทำลายผลผลิตเกษตรกร

การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลา

น้ำเน่าเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อเลี้ยงปลาเกิดจากจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายไม่สมบูรณ์จึงก่อให้เกิดของเสียเกิดขึ้น ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดก็คือ การนำจุลินทรีย์กลุ่มที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าไปย่อยสลายแทนที่ เพื่อให้ของเสียจากอาหารสัตว์และอื่นๆถูกย่อยสลายโดยสมบูรณ์ ดังนั้นน้ำที่เสียอยู่ก็จะกลับกลายเป็นน้ำดี มีออกซิเจนสูงตามปกติ ซึ่งจะมีผลทำให้สุขภาพปลาและกุ้งที่เลี้ยงดีไปด้วย การเจริญเติบโตก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว และไม่สร้างมลภาวะให้สิ่งแวดล้อม ไม่มีสารเคมีตกค้างในสัตว์เลี้ยงและพื้นดินในบ่อ ผู้บริโภคปลาและกุ้งปลอดภัย

การใช้จุลินทรีย์แบบบูรณาการในบ่อเลี้ยงกุ้งบ่อเลี้ยงปลา

ที่ดีที่สุดในการใช้จุลินทรีย์ในการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงปลา คือการใช้จุลินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกส่วน ทั้งในส่วนน้ำ บ่อ อาหาร เป็นต้น

บ่อกุ้ง 1 ไร่ มีกี่ตารางเมตร และจะใช้SM Ball จำนวนกี่ก้อน

1 วา มี 2 เมตร

1 ไร่ มี 400 ตารางวา

1 ไร่ กว้าง 20 วา คูณ ยาว 20 วา เท่ากับ 400 ตารางวา

คิดเป็นเมตร 20 วา เท่ากับ 40 เมตร

40 เมตร คูณ 40 เมตร เท่ากับ 1600 ตารางเมตร

ดังนั้น 1 ไร่ มี 1600 ตารางเมตร

บ่อเลี้ยงกุ้งลึก 1.20 เมตร = ปริมาตรน้ำ = 1600 X 1.20 = 1920 คิวบิกเมตร

ใช้จุลินทรีย์ก้อน 1 ก้อน/30 Qเมตร ดังนั้นใช้ลูกก้อนทั้งหมด 1920/30 = 64 ก้อน/ไร่

***ในกรณีเริ่มต้นเลี้ยง ยังไม่ใส่กุ้งลงในบ่อ ให้ใส่ทั้งหมด 64 ก้อน ลงในบ่อ พักไว้ 5 วัน จึงใส่กุ้ง

***กรณีที่มีกุ้งอยู่ในบ่ออยู่แล้ว แต่น้ำสกปรกมาก และยังไม่เคยใช้จุลินทรีย์ ให้ใช้ครั้งแรก 30 ก้อน อีก 5 วันตามด้วยที่เหลือ 34 ก้อน

***วิธีสังเกตุ ถ้าน้ำสะอาดและมีO2(อ๊อกซิเจน)เพียงพอ กุ้งจะไม่เครียด ไม่ดิ้นพล่าน อึดอัด แย่งอากาศหายใจ พื้นน้ำจะสงบราบเรียบ

การเลี้ยงกุ้ง-ปลา ต้วยจุลินทรีย์ ทำให้กุ้ง-ปลาสะอาด ไม่มีกลิ่น น่ารับประทาน

ตัวอย่าง บ่อเลี้ยงปลาช่อนที่สุพรรณบุรี ไช้จุลินทรีทรีย์SM Ball ได้ผลดีมีกำไรเพิ่มขึ้นมาก

ที่กำแพงเพชร ใช้จุลินทรีย์ก้อนฝังในไร่ส้มเขียวหวาน 1 ก้อน/1 ต้น ห่างจากโคนต้น 1 เมตร ชาวสวนส้มเขาซื้อกันเป็นหมื่นก้อน ส้มเจริญงอกงาม และรสชาติเปลี่ยนเป็นธรรมชาติ รสชาติดีมาก เมื่อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถูกดูดซึมพร้อมธาตุอาหารเข้าไปในต้นไม้ เกิดขบวนการต่างๆ ทำให้พืชเจริญงอกงามดีมาก รวมทั้งต้านทานโรคพืชได้ดีอีกด้วย

ขอบคุณที่ใช้SM Ball ใช้ดีแล้วบอกต่อ

ก้องภพ (ผดุง)

081-7184139

“เกษตรกรก้าวหน้า ชาติพัฒนายั่งยืน”

@@@ข่าวเมื่อต้นปี 54 จากประเด็นที่ ประเทศในกลุ่ม อียู แบนผักสดผลไม้ไทยได้นำไปสู่การสาวตอ จนพบว่า การใช้สารเคมีของไทย เข้าขั้นวิกฤต และไทยถูกเตือนการปนเปื้อนสารเคมีจาก อียู สูงที่สุดในโลก

@@@ข่าวเมื่อกลางเดือน ก.ย.54 จีนแจ้งเตือนว่า จะระงับการนำเข้าทุเรียน ชมพู่ และลำไย จากประเทศไทย หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืช รวมถึงสารตกค้างที่ติดมากับผลไม้

------------------------------------------------------------------------------------------

น้ำหมักจุลินทรีย์กำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ ฯลฯ ในนาข้าว

ส่วนผสม :-

เถาบอระเพ็ดสด 5 กก.

น้ำเปล่า 20 ลิตร

จุลินทรีย์ก้อน SM Ball 1 ก้อน (20 บาท)

วิธีทำ :-

: -นำเถาบอระเพ็ดสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ บดหรือโขลกให้ละเอียด

: -ผสมกับน้ำ 20 ลิตร ใส่จุลินทรีย์ก้อน SM Ball 1 ก้อน ทิ้งไว้นาน 10 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำไปฉีดพ่นในนาข้าว

: -อัตราส่วน น้ำหมัก 100 cc./ น้ำ 20 ลิตร

: -ฉีดป้องกันทุก 15 วัน (กรณีเพลี้ย และหนอนยังไม่ระบาด)

หมายเหตุ : - ประโยชน์ของจุลินทรีย์ ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ย่อยสลาย สาร

อาหาร และปุ๋ยในดิน ให้อยู่ในรูปอนุภาคหรืออนูที่เล็ก ทำให้รากพืชสามารถดูดซึมได้ง่าย นอกจากนี้ จุลินทรีย์ชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (photosynthetic bacteria; PSB) เมื่อถูกฉีดไปจับที่ใบพืช ทำให้เกิด ขบวนการสังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้พืชเจริญงอกงามดี โตไว แข็งแรง

ไล่แมลงในนาข้าวแบบชีวภาพ ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง

:-เปลือกมังคุดตากแห้งบดละเอียด 500 กรัม

:-ผงพะโล้ 200 กรัม

:-ขมิ้นชันป่น 200 กรัม

:-เปลือกไข่เผาไฟบด 100 กรัม

:-แอลกอฮอล์ 70% 2 ขวด

:-จุลินทรีย์ทุบละเอียด 1 ก้อน

:-หมัก 10 วัน ใช้ 20 cc./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว

ไล่แมลงป้องกันเพลี้ยในนาข้าว แบบชีวภาพ

:-มะพร้าวขูด 1 กก.

:-ยาฉุน ½ กก.

:-จุลินทรีย์ก้อน 1 ก้อน

:-น้ำ 10 ลิตร

:-หมัก 10 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้ 50 cc./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในนาข้าว

วิธีกำจัดหอยเชอรี่แบบง่ายๆ

:-หาต้นและใบมะละกอ มาใส่ไว้ในนาข้าว ล่อหอยเชอรี่มากิน แล้วจับทำลาย

น้ำหมักฆ่าหอยเชอรี่

}กากน้ำตาล 2 กก.

}บอนคันหั่น 5 กก.

}หัวกลอยสับ 5 กก.

}หัวกระบุกสับ 5 กก.

}จุลินทรีย์ก้อน 1 ก้อน

}น้ำ 20 ลิตร

}หมัก 20 วัน ใช้ 3 ลิตร/ไร่ หยดต้นทางน้ำไหล

สูตรสลายตอซังข้าวแบบประสิทธิภาพ ป้องกันข้าวดีด ข้าวเด้ง เมล็ดลีบ

}กากน้ำตาล 1 กก.

}เปลือกสัปปะรด 5 กก.

}น้ำมะพร้าว 1 กก.

}จุลินทรีย์ก้อน 1 ก้อน

}น้ำ 10 ลิตร

}หมักนาน 1 เดือน กรองด้วยผ้าขาวบาง นำไปฉีดโดยตรงที่ตอซังข้าว ทิ้งไว้ 5 วัน

}**หรือจะใช้จุลินทรีย์ก้อน 20 ก้อน/ไร่ ทุบละเอียด หว่านในนาข้าวแล้วไถกลบ ทิ้ง ไว้ 5 วัน เป็นการปรับปรุงบำรุงดินไปในตัว ข้าวเจริญงอกงามดี

น้ำหมักขนุนสุกย่อยสลายตอซังข้าว ป้องกันข้าวดีด ข้าวเด้ง เมล็ดลีบ

}ขนุนสุก 30 กก.

}เศษผ้ก 10 กก.

}กากน้ำตาล 10 ลิตร

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 5 ก้อน

}น้ำ 20 ลิตร

}หมัก 20 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง ใช้น้ำหมัก 100 cc./น้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ตอซังข้าว ทิ้งไว้ 5 วัน

---------------------------------------------------------------------

น้ำเขียวๆ ในบ่อเลี้ยงปลามีประโยชน์

}การนำน้ำเขียวๆในบ่อเลี้ยงปลา ไปใส่ในแปลงเพาะกล้า ก่อนถอนต้นกล้าไปปักดำ จะทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้ดี วิธีนี้ช่วยลดปุ๋ยเคมีได้มาก

เพิ่มไนโตรเจนให้แปลงนาก่อนปลูกข้าว

}หว่านถั่วพล้า อัตรา 10 กก./ไร่ ระยะเวลา 2 เดือน จึงไถกลบ เทียบเป็นปุ๋ยยูเรียได้ถึง 30-39 กก./ไร่

การทำปุ๋ยสูตร ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส ด้วยขบวนการชีวภาพ

}ใช้กากถั่วเหลือง 100 กก.

}ใช้มูลสัตว์ 40 กก.

}กากน้ำตาล 20 ลิตร

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 10 ก้อน

}ปิดผ้าหมัก 15 วัน (กลับทุก 5 วัน ขณะกลับไปกลับมาฉีดด้วยจุลินทรีย์ชนิดน้ำด้วย)

ใช้หว่านในนาข้าวแทนปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยหมักชีวภาพสำหรับ ปรับสภาพดิน บำรุงข้าวและพืชอื่นๆ

}ใช้มูลวัว-ควาย 10 กระสอบ

}มูลไก่ 10 กระสอบ

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 10 ก้อน

}ปิดผ้าหมัก 15 วัน (กลับทุก 5 วัน ขณะกลับไปกลับมาฉีดด้วยจุลินทรีย์ชนิดน้ำด้วย)

ใช้หว่านในนาข้าวแทนปุ๋ยเคมี

การทำน้ำหมักบำรุงดิน

}ใช้เศษวัชพืช, ไม้ผล, หอยเชอรี่(หรือเศษปลา) 30 กก.

}กากน้ำตาล 10 ลิตร

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 5 ก้อน

}น้ำ 10 ลิตร

}หมัก 30 วัน

}ใช้น้ำหมัก 40 cc./น้ำ 20 ลิตร ฉีดในนาข้าว

ฮอร์โมนนมสดบำรุงข้าว

}นมสด 5 ลิตร

}เศษปลา 30 กก.

}กากน้ำตาล 10 ลิตร

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 5 ก้อน

}หมัก 30 วัน แล้วนำไปฉีดในนาข้าว ใช้ 40 cc./น้ำ 20 ลิตร

น้ำหมักชีวภาพให้ข้าวรวงดก

}หัวไชเท้าสับละเอียด 3 กก.

}ไข่ไก่ 10 ฟอง

}กลูโคส 1 หลอด

}นมเปรี้ยว 1 กล่อง

}นมสด 1 กล่อง

}กระทิงแดง 1 ขวด

}จุลินทรีย์ก้อนทุบละเอียดคลุกเคล้า 1 ก้อน

}น้ำ 5 ลิตร

}หมัก 20 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง ฉีดช่วงข้าวออกรวง 50 cc./น้ำ 20 ลิตร

น้ำหมักชีวภาพ ข้าวติดรวงง่าย มีน้ำนมข้าวมาก

}ใช้ผักบุ้ง, หน่อไม้, หน่อกล้วย อย่างละ 2 กก.

}กากน้ำตาล 5 กก.

}จุลินทรีย์ก้อน 1 ก้อน

}น้ำ 10 ลิตร

}หมัก 30 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง ฉีดพ่นในนาข้าว 5o cc./น้ำ 20 ลิตร

ฮอร์โมนบำรุงข้าวจากลูกตาลสุก ช่วยเร่งไม้ดอก และข้าวออกรวง ทำให้เมล็ดข้าวโตงาม

ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อรา

}ลูกตาลสุก 20 กก.

}กากน้ำตาล 10 กก.

}น้ำ 5 ลิตร

}จุลินทรีย์ก้อน 5 ก้อน

}หมัก 30 วัน ฉีดพ่นในนาข้าว น้ำหมัก 50 cc./น้ำ 20 ลิตร

---------------------------------------------------------------------

ก้องภพ 081-7184139