นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.60.94]
24 กันยายน 2554 17:17
#68961

moved to 12 olock very special Gentle even China In recent years the Pearl