นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตจะพุ่งสู่ยอด หรือ จะอยู่เพียงดิน??

Ico48

ขอบคุณทั้งสองท่านที่เข้ามาตอบและให้แง่คิดดีๆ ครับ

สุดยอกครับ