นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชีวิตจะพุ่งสู่ยอด หรือ จะอยู่เพียงดิน??

Ico48

ผมว่าคุณ"ใยมะพร้าวน้องใยไหม" ตัดสินใจได้ถูกต้องที่จะเชื่อในเสียงจากตัวเองนะครับ

ความสุขในชีวิตไม่ได้มาจากเงิน จากเกียรติ แต่มาจากการใช้ชีวิตที่ตัวเราเห็นว่ามีคุณค่ามากกว่า

ผมก็แปลกใจในความคิดของคนไทยว่า ทำไมหากจบปริญญาเอกต้องเป็นอาจารย์เท่านั้น เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรือ หากเรารักในงานนี้และคิดว่างานนี้มีคุณค่าที่สูงที่เราจะทำ

30 ปีมาแล้ว ที่ผมไปเรียนที่ฝรั่งเศสและพบว่ามีเทคนิเชียนจบปริญญาเอกทำงานอยู่ที่นั่น

หากเรารักในงานที่เราทำ ก็ไม่มีอะไรมาปิดกั้นความก้าวหน้าในอาชีพของเรา เราก็ทำงานวิจัยให้ทะลุไปเป็นผู้เชี่นวชาญ ชำนาญการได้

คณะแพทย์ก็มีคุณโอ๋และอีกหลายคน ที่ทำงานแบบนี้อยู่นะครับ

ผมเชื่อว่าคุณ"ใยมะพร้าวน้องใยไหม"จะมีความสุขกับวิถีชีวิตที่ได้ตัดสินใจลงไปแล้วครับ