นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.93.72]
19 กันยายน 2554 11:22
#68799

movement formed by the 319 parts 140 many It is a recognizable retro lines