นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 car-freeday-2011-08.jpg

Ico48
mandala (Recent Activities)
18 September 2011 20:08
#68786

น่ารักทั้งคนทั้งรถและสีของรถ

เนื้อหาเต็ม: car-freeday-2011-08.jpg