นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยามผมส่องกระจก

Ico48

เห็นด้วยกับทุกความเห็นเลยค่ะ

มันก็คงเป็นปกติของปุถุชนคนธรรมดาทั่ว ๆ ไป

(น่าน....ลึกซึ้ง    อิอิ)

เนื้อหาเต็ม: ยามผมส่องกระจก