นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับมือ 'ร้อนวูบวาบ' ช่วงวัยทอง

Ico48
Monly (Recent Activities)
17 September 2011 12:51
#68755

ตกใจหมดเลย! คิดว่า คุณ sikarase กำลังจะมีอาการ