นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึก "ดองเค็ม"

Ico48

ว่าแต่ ถ้าใคร comment เกิน 10 บรรทัด นับเป็น 1 บันทึก รึเปล่าค่ะ

เนื้อหาเต็ม: บันทึก "ดองเค็ม"