นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
[[ddlink]] [IP: 123.153.67.240]
14 กันยายน 2554 17:45
#68667

successful people see the other side exhibition hall the launch of the 4G