นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ชลิตา [IP: 49.48.155.175]
13 กันยายน 2554 20:53
#68621

จุลินทรีย์เมื่ออยู่ในร่างกายของเราจุลินทรีย์มีหน้าที่อะไรบ้างคะ