นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หนทางการแผยแพร่งานบริการวิชาการของคณะให้เป็นที่ประจักษ์

Ico48

คิดถึง มอ. ปัตตานีเลยครับ ผมจบจากที่นั้น สาขาฟิสิกส์ ศึกษาศาสตร์ ตอนนั้น วทท ยังไม่มี physics แต่อาจารย์ที่สอน physics อยู่ วทท ทั้งหมด เรียนตึก 25 ตลอดเลย ยืนยันว่า วทท มีดีมากมาย และต้องประชาสัมพันธ์ครับ