นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ยามผมส่องกระจก

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
25 ธันวาคม 2550 15:45
#6837

อย่างว่าแหละค่ะ

คนเราส่วนใหญ่มักมองว่าตัวเองถูกเสมอ...แต่ไม่เคยเลยที่จะหันกลับมามองตัวเอง

เนื้อหาเต็ม: ยามผมส่องกระจก