นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (15): จัดการเวลา

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
05 September 2011 14:16
#68345

ประเด็นของการ "ทำ" ที่สำคัญตามแผนการจัดการเวลา ก็คือการ "เขียนแผน"

นี่นับเป็นกลวิธีหนึ่งที่ (อาจจะถูก) นำไปใช้ในการ หลอกหล่อให้นักศึกษาคณะทรัพย์ หันมาสนใจ ใส่ใจในการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นก็ได้

ก็ด้วยวิธีการที่ไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน และทำได้ทัน สามารถบูรณาการไปได้กับทุกคาบทุกวิชาที่มีการเรียนสอน

เราเอง