นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ.

Ico48

วันที่พระราชทานปริญญาบัตร คือวันที่ 21,22 ก.ย.54 ค่ะ สงสัยจะพิมพ์วันผิด