นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (14): ไอติม

Ico48
ปุกปุย (Recent Activities)
04 September 2011 21:38
#68323

คนสุราษ รู้จักแต่ร้านไทไท และเคยไปเจอคนตักใจดี ...

เนื้อหาเต็ม: "ต่อกำลังใจ" (14): ไอติม