นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถ้อยคำจากใจ...แทนค่าความรู้สึก

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
04 September 2011 19:10
#68306

สงสัยจะกวาดทั้งตึกแน่ๆ

อิอิอิ

เราเอง