นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เดือนกันยายน มีความหมาย ใน ม.อ.

Ico48

เพิ่มอีกค่ะ ในเดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายที่จะต้องจัดการเอกสารเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลราชการใสสะอาดแก่ ม.อ.

จัดทำแผนปฏิบัติการให้เสร็จ เพื่อประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2555

เทศกาลทำบุญเดือนสิบ

มีบางท่านที่มีวันลาพักผ่อนเหลือ ยื่นใบลากันทั่วหน้า เพราะกลัวว่า จะโดนตัด....ฉึก...