นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ก้องภพ [IP: 223.204.49.146]
04 กันยายน 2554 11:09
#68293

เป็นที่น่ายินดีว่าคนไทยเรา (คนโคราช) ได้ค้นพบ จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย และจดอนุสิทธิบัติเป็นเจ้าแรกกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จุลินทรีย์ตัวนี้ ไม่อยู่ในกลุ่มที่ใช้ทำEM ตั้งชื่อว่า SM Ball =Super Microbial Ball ราคาถูก บำบัดกลิ่นได้รวดเร็ว และสามารถเข็คค่าBOD ความสะอาดของน้ำได้ค่าที่ดีกว่า และบำบัดน้ำเสียได้เป็นเวลายาวนานกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่น

สินค้าตัวนี้ ลดมลภาวะ ทำให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยให้น้ำในแม่น้ำลำคลองสะอาด เพิ่ม O2(อ๊อกซิเจน) ทำให้สัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา แข็งแรง

ปริมาณการใช้ 1 ก้อน / ขนาดบ่อบำบัด 20-30 คิวบิกเมตร (ขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ำด้วย) ราคาก้อนละ 20 บาท ถ้าใช้ติดต่อกันจะประหยัดมาก เพราะเกิดการสะสมของจุลินทรีย์มีชีวิตอยู่ในบ่อบำบัด

(ถ้าใช้ทั้งชนิดก้อน และน้ำร่วมกัน ในอัตราส่วนที่พอเหมาะกับพื้นที่ ที่ต้องการบำบัด กลิ่นจะหายไปภายใน 24 ชม.) ขนาดของจุลินทรีย์ก้อน เท่ากับลูกเหล็กกีฬาเปตอง(ใหญ่กว่าลูกเทนนิส) ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 50 ก้อน ประมาณ 14 กก. (4 ก้อนหนักเกือบ 1 กก.)

วิธีเปรียบเทียบประสิทธิภาพจุลินทรีย์ที่มีขายตามท้องตลาด

1) ตักน้ำเสียในแหล่งเดียวกัน ใส่ถัง 200 ลิตร ในปริมาณที่เท่ากัน

2) ใส่จุลินทรีย์ก้อนลงในถังจำนวน 1 ก้อน และอีกถัง จุลินทรีย์ชนิดอื่น เปรียบเทียบราคาด้วย

3) ระยะเวลา กลิ่นน้ำเสีย ถังไหนจะหายเร็วกว่ากัน และน้ำจะใสเร็วกว่ากัน วัดค่าpHสภาพความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งจะเป็นกลางประมาณ 6.5

4) วัดค่า BOD ของน้ำ ถังไหนจะลดลงต่ำสุด (ซึ่งต่ำกว่า 100) ลดลงได้มากกว่ากัน)

การต่อยอดทางด้านเกษตร ใช้จุลินทรีย์ก้อนย่อยสลายตอซังข้าวในนาข้าว ป้องกันโรคข้าวดีดและเมล็ดลีบ ใช้ฝังตามโคนต้น กาแฟ ลำใย ลองกอง ยางพารา ฯลฯ พืชเจริญงอกงามดี

ติดต่อ : คุณก้องภพ คำเรืองศรี โทรฯ 081-7184139