นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (14): ไอติม

Ico48

ร้านนี้เคยแวะซื้อใส่ถุงกลับไปฝากแม่ที่บ้านด้วย แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปนานแล้ว (จนลืมแล้วว่ามีร้านนี้) ขอบคุณที่มาเขียนทำให้ช่วยสกิดความจำขึ้นมาอีกครั้ง 555...:)-

เนื้อหาเต็ม: "ต่อกำลังใจ" (14): ไอติม