นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ฐานข้อมูลทดลองใช้...จากห้องสมุด...น่าสนใจอีกแล้วจ้า

Ico48

พยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ดีๆมาให้อยู่เสมอเลยนะ