นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระดานชนวนยุค IT

Ico48

สงสัยต้องไปหากระดานดำกะชอล์ก มาใช้บ้างแล้ว

เดี๋ยวไม่อินเทรนด์

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: กระดานชนวนยุค IT