นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระดานชนวนยุค IT

Ico48

น้องยามฯครับ ซื้อมาเลย กะว่าให้นมลูกยังเล่นกระดานชนวนได้เลย (ฮา) ให้นมด้วยขวดนะครับ

ก็เริ่มชอบที่อ่านหนังสือได้สะดวกดีแล้วครับ คุณ Mandala และก็คงจะคล่องขึ้น เพราะวันนี้ก็ไปที่ ibeat มาอีกครั้งแล้ว

เนื้อหาเต็ม: กระดานชนวนยุค IT