นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กระดานชนวนยุค IT

Ico48

สงสัยต้องไปซื้อกระดานชนวนมาใช้บ้างแระ เดี๋ยวช่วงลาคลอดจะพลาดเรื่องราวดีๆในวงแชร์สีชมพูไป

เนื้อหาเต็ม: กระดานชนวนยุค IT