นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 54: ผลการตัดสิน

Ico48

สำหรับบันทึกนี้ เห็นหัวหน้ายุ่ง ๆ อยู่ เลยขอฉก มารายงานผลซะเอง ขอบคุณนะคะ ตอนนี้เหลือค้าง 3 บันทึกแล้ว