นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เสน่ห์ปลายจวัก

Ico48

แต่เขาบอกว่า เสน่ห์ปลายจวัก ต้องสอดคล้องกับที่คนกินอยากกินด้วยนะครับ (ฮา)

เนื้อหาเต็ม: เสน่ห์ปลายจวัก