นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
มานะ พุ่มเหรียญ [IP: 110.49.226.66]
28 August 2011 19:52
#67992

ผมเป็นตัวแทนจำหน่าย"นาโนจุลินทรีย์"สูตรเข้มข้น ที่ใช้ได้ทั้งพืชและสัตว์ เพื่อให้โตเร็วมีคุณภาพดี รวมทั้งบำบัดน้ำเสียด้วย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ จุลินทรีย์ ๑ ชุด มี ๒ ขวด เป็นเชื้อจุลินทรีย์ ๑ ขวด อาหาร ๑ ขวด.ใช้น้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร ครับ สนใจก็เมลล์ไปถามข้อมูลได้ที่ hs2yvu@hotmail.com ขอบคุณครับ