นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "ต่อกำลังใจ" (10): ใครๆ ก็ไม่คบ

Ico48

สนใจมากมากค่ะ ... เรื่องโหมด "ปกป้อง" ที่เรามักจะนำมาป้องกันตัวเมื่อรู้สึกว่า กำลังถูกโจมตี

ถ้าเรา้วยกัน ปรึกษา หารือ แล้วยอมรับว่า ความผิดเรื่องเล้กๆน้อยๆนั้น ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย

พลาดแล้วก็คุนกัน เคลียร์กัน ... ปัญหามันจะเล็กลงอย่างไม่น่าเชื่อ .. อยากคบ (CoP) ด้วยคน นะคะ