นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Reference STD หายไป

Ico48

ว่าจะเขียนอยู่เหมือนกัน แต่ช่วงนี้งานเข้าเยอะมาก

อยากได้เสื้อก็อยากอยู่ เห็นเขาเอามาล่อก็อยากได้

แต่ถ้าเขียนแล้ว เนื้อหาขาดๆ เกินๆ ก็อายตัวเอง

รอสักหีด...น๊ะ

เนื้อหาเต็ม: Reference STD หายไป