นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไวรัสกินกล้องดิจิตอลซะแร้วว!!

Ico48
null [IP: 172.31.80.226]
25 สิงหาคม 2554 13:51
#67923

จะมีไวรัสบางตัวที่ Block การทำงานของ hidden file ด้วย ซึ่งเราต้องไปแก้ใน Registry เองอีกด้วย -*-