นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
mandala (Recent Activities)
21 August 2011 07:23
#67790

อยากทราบความหมายของอัตลักษณ์ กับ เอกลักษณ์ คืออะไรคะ