นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48

555555555 กำลังได้ฟิวส์เลยค่ะ

อากาศหลังฝนตก เหมาะต่อการเขียนบันทึกมากเลยค่ะ