นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Ico48
Monly (Recent Activities)
20 August 2011 15:59
#67777

ได้บันทึกเพิ่มแล้วค่ะ สู้ ๆ ๆ